fbpx

ONZE TOEWIJDING

Om een meer rechtvaardige, vrije en beschaafde wereld op te bouwen en deel te nemen aan de strijd tegen antisemitisme, één van mensheids oudste, meest desastreuze and meest schadelijke vormen van intolerantie en haat.

ONZE MOTIVATIE

Door de geschiedenis heen zijn Joden gediscrimineerd vanwege hun religieuze overtuigingen, nationale aspiraties en soms eenvoudigweg, omdat ze Joden waren. Samenlevingen floreren wanneer Joden worden omarmd als gelijkwaardigen en niet wanneer ze slecht worden behandeld en tot zondebok worden gemaakt. De geschiedenis heeft ons deze les te vaak geleerd.

Het is tragisch dat, zoals de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres heeft opgemerkt, het antisemitisme “in alle delen van de wereld toeneemt”.

ONZE ERKENNING

Tegenwoordig komt antisemitisme niet alleen uit de hoek van o.a. Holocaust-ontkenners, maar ook van georganiseerde, politieke groeperingen en individuen die Israël—de meest dynamische democratie in het Midden-Oosten—proberen te demoniseren en delegitimeren. Tevens passen zij een dubbele standaard op Israël toe. Een nieuwe vorm van antisemitisme voedt hen die oproepen tot boycot, desinvestering en sanctionering van de Joodse staat.

Al eeuwenlang bevechten en zijn wij getuige van discriminatie jegens Joden in bepaalde, autocratische samenlevingen, maar vandaag moet onze aandacht en inspanningen gericht zijn op alle individuen, organisaties en regeringen die antisemitische opvattingen en acties openlijk uiten of ondersteunen.

‘Combat Anti-Semitism’(CAS) is een politiek onpartijdige, internationale ‘grassroots’-beweging van individuen en organisaties met verscheidene geloofsovertuigingen en religieuze afkomsten, die zijn verenigd om antisemitisme te bestrijden. CAS probeert wereldwijde, antisemitische activiteiten van diverse ideologische achtergronden bloot te stellen en benadrukt diegenen die werken tegen de heropleving ervan.

Eén van de meest verderfelijke vormen van modern antisemitisme is de poging om het Joodse volk hun recht op zelfbeschikking in hun voorouderlijk thuisland, Israël te ontzeggen en de diepgaande historische, religieuze en culturele connectie van het Joodse volk met het land Israël te delegitimeren, zo niet te elimineren. Deze sterke connectie met het land is echter een integrale pijler van de Joodse identiteit.

De mensheid bloeit wanneer religieuze en culturele diversiteit wordt gerespecteerd en we hopen begrip te stimuleren, zodat tragedies zoals de Holocaust nooit meer voor zullen komen.

SIGN THE PLEDGE

The targeting of Jews must be stopped. I pledge to help combat anti-Semitism.

Our pledge is based on the definition adopted by the International Holocaust Remembrance Alliance IHRA definition which is agreed to by its 34 member countries and officially adopted by 22 countries and multiple other states, cities and organizations around the world. The 34 IHRA member countries include many of the largest democracies in the world.