fbpx

VÅR FORPLIKTELSE

For å bygge en mer rettferdig, fri og sivilisert verden, forplikter vi oss til å gjøre vårt for å bekjempe antisemittisme, en av menneskehetens eldste, mest skadelige og mest ødeleggende former for fordom og hat.

VÅR MOTIVASJON

Gjennom historien har jøder blitt diskriminert for sin religiøse tro, nasjonale ambisjoner, og noen ganger bare for å være jøder. Samfunn blomstrer når jødiske mennesker omfavnes som likeverdige, ikke når de blir utpekt, mishandlet og gjorttil syndebukker. Historien har lært oss denne leksjonen alt for mange ganger.

Tragisk nok, som FNs generalsekretær Antonio Guterres har observert, er antisemittismen stigende i all deler av verden.

VÅR ERKJENNELSE

I dag er det ikke bare antisemittisme fra holocaust fornektere og fordomsfulle mennesker, men fra organiserte politiske grupper og enkeltpersoner som forsøker å demonisere, delegitimere og anvende en dobbel standard for Israel, det mestlevende demokratiet i Midtøsten. En ny antisemittisme driver de som krever boikott, sanksjonering og undergraving av den jødiske staten.

Vi har vært vitne til og kjempet mot diskriminering av jøder i visse autokratiske samfunn i århundrer, men i dag må vår oppmerksomhet og innsats være fokusert på alle individer, organisasjoner og regjeringer som åpent uttrykker eller støtterantisemittiskesynspunkter og handlinger.

Combat antisemitism (CAS) er en internasjonal politisk uavhengig grasrotbevegelse bestående av enkeltpersoner og organisasjoner, på tvers av alle religioner og konfesjoner, forent for å bekjempe antisemittisme. CAS prøver å avsløre antisemittiskaktivitet i verden i dag fra hele det ideologiske spekteret og fremhever de som jobber for å kjempe mot dens gjenoppblomstring. En av de mest skadelige formene for moderne antisemittisme er forsøket på å nekte det jødiske folket deresrett til selvbestemmelsei sine forfedres hjemland, Israel og å delegitimere, om ikke eliminere den dype historiske, religiøse og kulturelle forbindelsen til det jødiske folket til Israel, som er en integrert pilar i jødisk identitet. Menneskeheten blomstrer når religiøst og kultureltmangfold respekteres, og vi håper å oppmuntre til forståelse slik at tragedier som Holocaust aldri skjer igjen.

SIGN THE PLEDGE

The targeting of Jews must be stopped. I pledge to help combat anti-Semitism.

Our pledge is based on the definition adopted by the International Holocaust Remembrance Alliance IHRA definition which is agreed to by its 34 member countries and officially adopted by 22 countries and multiple other states, cities and organizations around the world. The 34 IHRA member countries include many of the largest democracies in the world.