fbpx

NASZE ZAANGAŻOWANIE

Aby zbudować bardziej sprawiedliwy, wolny i cywilizowany świat, zobowiązujemy się do walki z antysemityzmem, jedną z najstarszych, najbardziej szkodliwych i najbardziej destrukcyjnych form ludzkiego fanatyzmu i nienawiści.

NASZA MOTYWACJA

W całej historii Żydzi byli dyskryminowani ze względu na swoje przekonania religijne, przynależność narodową, a czasami po prostu za bycie Żydami. Społeczeństwa rozkwitają, gdy naród żydowski zostaje przyjęty jako równy, a nie wtedy, gdy zostaje wyróżniony, źle potraktowany i przekształcony w kozła ofiarnego. Historia nauczyła nas tej lekcji zbyt wiele razy.

Tragicznie, jak zauważył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, antysemityzm „rośnie we wszystkich częściach świata”.

NASZE ROZPOZNAWANIE

Dzisiaj antysemityzm pochodzi nie tylko od negujących Holokaust i anty-żydowskich fanatyków, ale także od zorganizowanych grup politycznych i osób, które próbują demonizować, delegitymizować i stosować podwójny standard wobec Izraela, najbardziej dynamicznej demokracji na Bliskim Wschodzie. Nowy antysemityzm napędza tych, którzy domagają się bojkotu, zbycia i sankcjonowania państwa żydowskiego.

Byliśmy świadkami i zwalczaliśmy dyskryminację Żydów w pewnych autokratycznych społeczeństwach od wieków, ale dzisiaj nasza uwaga i wysiłki muszą być skoncentrowane na wszelkich osobach, organizacjach i rządach, które otwarcie wyrażają lub wspierają antysemickie poglądy i działania.

Organizacja Combat Anti-semitism (CAS) jest niepartyjnym międzynarodowym oddolnym ruchem jednostek i organizacji, wszystkich religii i wyznań, zjednoczonych w walce z antysemityzmem. CAS próbuje pokazać antysemickie działania w dzisiejszym świecie obejmujące całe spektrum ideologiczne oraz ukazać tych, którzy walczą przeciwko jego odrodzeniu. Jedną z najbardziej szkodliwych form współczesnego antysemityzmu są zabiegi próbujące odmówić narodowi żydowskiemu prawa do samostanowienia w swojej ojczyźnie – Izraelu. Działania to wyeliminowanie głębokiego historycznego, religijnego i kulturowego powiązania narodu żydowskiego z Izraelem, który jest integralnym filarem żydowskiej tożsamości.

Ludzkość rozkwita, gdy szanuje się różnorodność religijną i kulturową. Chcemy zachęcić wszystkich do zrozumienia, że tragedie takie jak Holokaust nigdy więcej się nie mogą powtórzyć.

SIGN THE PLEDGE

The targeting of Jews must be stopped. I pledge to help combat anti-Semitism.

Our pledge is based on the definition adopted by the International Holocaust Remembrance Alliance IHRA definition which is agreed to by its 34 member countries and officially adopted by 22 countries and multiple other states, cities and organizations around the world. The 34 IHRA member countries include many of the largest democracies in the world.